Hlavní navigace

Registrace pod TLD .info, .biz

Sdílet

-

Doména .biz je určena pro firmy zabývající se byznysem všeho druhu. Ostatně slogan pro propagaci této domény hovoří jasně: Nothing personal. Only business. (Nic osobního. Jen byznys.) Naproti tomu doména .info je zaměřena na velmi široké pole využití. Bývá také označována za druhou generickou top-level doménu bez jakýchkoliv restrikcí po „přeplněné“ doméně .com.

Registrace doménových jmen druhého řádu pod doménami .biz a .info vychází z důsledného rozdělení organizace registrace na dvě úrovně:

  • registry (registr)
  • registrars (registrátoři)

Úroveň registry představuje jakýsi centrální registr domény, který musí z povahy systému být pouze jediný. Registry centrálně eviduje veškeré administrativní (vlastník, plátce) i technické údaje (technický správce, nameservery) o doménách pod doménou, kterou spravuje. Registry však nekomunikuje s vlastníky ani správci jednotlivých domén, ale pouze s tzv. registrátory. Úlohu registry vykonávají specializované společnosti z pověření organizace ICANN. Pro doménu .biz je to firma NeuLevel, zatímco pro .info Afilias.

Druhou úrovní jsou registrátoři, tzv. registrars. Množné číslo je použito proto, že těchto registrátorů je skutečně více. Na svoje služby tedy nemají monopol, což v důsledku může znamenat jednak různé ceny služeb u různých registrátorů a jednak odlišnou úroveň rozsahu i kvality nabízených služeb. Aktuální seznam registrátorů pro doménu .biz je k dispozici na serveru www.neulevel.biz a pro .info na serveru www.afilias.info.

Hlavním přínosem decentralizované správy domén je zavedení určité konkurence do registračního procesu. Důsledkem bývá částečný pokles registračních poplatků a kvalitnější nabídka registračních služeb.

Případný zájemce o doménu může buď požádat o registraci některého z registrátorů nebo se může sám stát registrátorem. Pro druhou možnost je však třeba splnit určité administrativní a technické podmínky. Mezi ty první patří akreditace od ICANN a smlouva s příslušným registry. Vzhledem k tomu, že nic není zadarmo, je třeba platit za čerpané služby a naopak vybírat od koncových zákazníků poplatky. Provize z vybraných peněz je potom příjmem registrátora.

Také je třeba být vůbec technicky schopen komunikace s příslušným registry. Technické řešení bývá různé u každého registry, např. může jít o webové rozhranní s použitím SSL, komunikaci přes SSH/SCP apod. Zřejmě je jisté, že běžný zájemce o doménu .biz či .info toto vůbec nebude potřebovat. Dokonce se dá říci, že registrátorem se nemusí stát ani firmy, které registrují větší množství domén (např. poskytovatelé webhostingu). V době vzniku tohoto textu se v seznamu registrátorů pro .biz/.info nenacházel žádný ryze český subjekt. To znamená, že i velcí hráči na českém trhu využívají služeb zahraničních specializovaných registrátorů.

Nejjednoduší cestou, jak získat doménu .biz nebo .info pro českého zájemce je zřejmě využití služeb některého poskytovatele webhostingových služeb. Většina z nich zařadila domény .biz a .info do své nabídky a za zákazníka vyřeší všechny problémy spojené s registrací domény či prováděním případných změn. Dá se tak vyhnout problémům třeba se zasláním platby do zahraničí nebo komunikace s registrátorem při provádění jakýchkoliv pozdějších změn.

Ještě před registrací domény je třeba zjistit, jestli je požadovaná doména volná. To často umožňují nejrůznější webová rozhraní právě poskytovatelů webhostingu. Pokud se nechcete spoléhat na správnost informací poskytnutých konkrétní firmou, můžete využít WHOIS serveru, který provozuje přímo registry. Webové rozhraní WHOIS serveru pro doménu .biz se nachází na serveru www.whois.biz a pro .info na serveru www.afilias.info. Také lze poslat dotaz přímo whois serveru firmy Afilias, který běží na adrese whois.afilias.net na portu 43.