Hlavní navigace

Jak pracuje Internet přes ISDN?

Sdílet

Hlavní výhodou technologie ISDN je, že může být v drtivé většině případů využito klasického telefonního vedení, které propojuje telefonního účastníka s ústřednou. Data jsou navíc v digitální podobě přenášena po celé trase, tedy od jednoho uživatele k druhému, a to v zaručené kvalitě bez ohledu na to, zda je uživatel spojen se sousedem či známým na druhém konci světa.

Pro přenos zde narozdíl od analogové (klasické telefonní) linky slouží digitální kanály. Jsou to tzv. B kanály (jako bearer, nosič) s přenosovou rychlostí 64 kbit/s. Právě po těchto B kanálech je uskutečňován veškerý přenos, ať již telefonujete, nebo jste připojeni k Internetu. Další důležitou vlastností je, že vždy je využit celý B kanál – pokud se tedy např. připojíte k Internetu, bude mít vaše připojení rychlost právě 64 kbit/s, nikdy méně ani více (toho lze dosáhnout až spojováním jednotlivých B kanálů).

Rozeznáváme dva základní typy ISDN přípojek, lišící se právě počtem B kanálů. Pro připojení jednotlivých uživatelů je užívána tzv. BRI (Basic Rate Interface) přípojka, která se skládá ze dvou B kanálů a jednoho D kanálu s přenosovou rychlostí 16 kbit/s, který slouží pro komunikaci s ústřednou a standardně se nedá pro přenos uživatelských dat využít. Prakticky má tedy BRI přípojka při využití obou B kanálů přenosovou rychlost 128 kbit/s. U Českého Telecomu nese název euroISDN2 a nahrazuje klasickou telefonní linku. Číslo v názvu zde označuje právě počet B kanálů.

Druhým typem jsou tzv. PRI (Primary Rate Interface) přípojky, které slouží k připojení podnikových ústředen k síti ISDN. Tato přípojka se v Evropě skládá z 30 B kanálů a jednoho D kanálu s kapacitou 64 kbit/s. V nabídce Českého Telecomu tuto službu najdete pod názvem euroISDN30 a je obdobou klasické digitální linky E1 používané taktéž k připojování ústředen.

Zatímco klasická telefonní linka je na straně uživatele reprezentována pouze onou zástrčkou ve zdi, do které lze přímo či přes redukci připojit každé analogové zařízení od telefonu po modem, u ISDN je situace poněkud odlišná. Pro zjednodušení se dále v textu budeme zabývat pouze BRI přípojkami, které jsou typické v domácnostech či menších firmách. Telefonní vedení, shodné s klasickou linkou, zde není zakončeno klasickou zástrčkou, ale ukončovacím zařízením zvaným NTBA (Network Termination Basic Access) či NT1, které mění dvoudrátové U rozhraní, kterým je k vám ISDN linka přivedena, na čtyřdrátové S/T rozhraní, ke kterému se připojují koncová ISDN zařízení. NTBA je samostatně napájeno z elektrické sítě, v případě výpadku však přebírá v tzv. nouzovém režimu napájení ústředna. Dodávka NTBA je záležitostí poskytovatele služby a je v ceně zřízení linky. Pouze ve variantě euroISDN2U (jak název napovídá, jde pouze o dvoudrátové U rozhraní) je na zákazníkovi, jaké ukončovací zařízení si zvolí. Nejčastějším případem, kdy po této možnosti uživatel sáhne, je nepochybně realizace ADSL na ISDN lince.

Jak již bylo řečeno, na NTBA lze připojit pouze speciální ISDN zařízení, svůj starý telefon, fax či analogový modem tedy přímo na ISDN nepřipojíte! Pro připojení těchto zařízení je potřeba tzv. terminál adaptér (TA). Ten se dodává samostatně, či je integrován do některého ISDN zařízení, např. telefonu. Český Telecom nabízí také tzv. přípojku euroISDN2plus, které místo klasického zakončení v podobě NTBA obsahuje tzv. NT1+2ab, které umožňuje přímé připojení dvou analogových zařízení. Navíc zatímco klasický TA potřebuje napájení ze sítě a v případě výpadku dodávky proudu přestane fungovat, toto zařízení umožňuje i v nouzovém režimu provoz na jedné analogové lince, která je napájena z ústředny.

Na NTBA lze připojit až osm různých ISDN zařízení, zároveň však mohou být využívána pouze dvě, což je dáno počtem B kanálů. Každé zařízení navíc může mít vlastní telefonní číslo. Kromě standardního „státního“ telefonního čísla totiž každý uživatel ISDN může získat až osm dalších MSN (Multiple Subscriber Number, tzv. vícenásobná uživatelská čísla) čísel. Český Telecom poskytuje standardně tři tyto MSN čísla zdarma, uživatel tak zdarma získá na jednu ISDN linku až čtyři různá telefonní čísla, která lze libovolně rozdělit mezi jednotlivá připojená zařízení. Je však důležité uvědomit si, že případné spojení v rámci jedné ISDN linky je zpoplatňováno jako klasický místní hovor! To, že voláte z jednoho pokoje do druhého, zde nehraje vůbec žádnou roli. Jedinou výjimkou je volání mezi oběma analogovými zařízeními na lince euroISDN2plus, to je zdarma.

Podrobnosti ohledně připojení a nastavení jednotlivých zařízení jsou spíše než laikovi určeny odborníkům. Nemá tedy smysl se zde těmito tématy podrobněji zabývat. Z tohoto důvodu bývá vhodné, zvláště pro méně zkušené uživatele, využít jednoho z ISDN balíčků nabízených Českým Telecomem. Ty představují kompletní řešení pro nejčastější požadované konfigurace. Uživatel pak dostane vše nainstalované, a to včetně potřebného softwarového vybavení. Pokud by vám toto řešení z jakéhokoliv důvodu nevyhovovalo, je vhodné obrátit se na nějakého odborníka (či firmu), který vám vše potřebné nainstaluje. Rozhodně zde nelze doporučit kombinaci skoku do tmy a systému pokus – omyl…

Relevantní články

Relevantní odkazy

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).