Hlavní navigace

Komprese

Sdílet

Dnešní komprimační technologie a celková úprava dat před odesláním ke koncovému příjemci.

Na začátku celého řetězce je zdroj obrazového a zvukového signálu (bez ohledu na to, zda je generován živě nebo nějak ze záznamu). Studiová technika dnes produkuje obraz s přenosovou rychlostí 270 Mbit/s (přes rozhraní SDI, Serial Digital Interface) a zvuk o rychlosti 1,92 Mbit/s. Tomu odpovídající objem dat je ovšem příliš velký, než aby se mohl dále přenášet, a proto je nejprve komprimován. Využívána je celá řada propracovaných technik komprese, která dokáží srazit objem dat až na 4 až 8 Mbit/s (někdy s uvádí 3 až 6 Mbit/s), v závislosti na požadované kvalitě, a také na dokonalosti komprimačních technologií.

Zajímavé je, že objem, který po kompresi zabírají jednotlivé programy, není pevně dán, ale může se měnit, podle požadavků na kvalitu přenosu, resp. přijímaného obrazu a zvuku. Navíc lze předpokládat, že se zdokonalováním technik komprese budou objemy přenášených dat dále klesat (při zachování stejné kvality). Dnes tyto techniky dosahují kompresního poměru na úrovni 50:1 (přičemž jde samozřejmě o tzv. ztrátovou kompresi, využívající nedokonalosti našeho vnímání živého obrazu a zvuku).