Hlavní navigace

Paketizace

Sdílet

Obsah paketů, jejich přenos a funkce v multiplexech.

Vraťme se ale znovu k přenosovému řetězci v rámci DVB-T. Po kompresi velkého datového proudu (270 Mbit/s) vzniká mnohem menší datový proud (až 4 či dokonce 3 Mbit/s, podle požadované kvality), který je v terminologii DVB-T označován jako elementární (Elementary Data Stream). Pro každý televizní program takto vzniká jeden video proud, a jeden audio proud (případně více audio proudů, při více jazykových doprovodech).

Aby bylo možné tyto elementární proudy snadno slučovat do výsledného datového toku (multiplexu) a následně zase oddělovat, musí být nejprve naporcovány na vhodně velké bloky, označované v terminologii DVB-T jako pakety. Ty jsou opatřeny hlavičkou, ve které je obsažen údaj, identifikující příslušnost paketu ke konkrétnímu proudu (údaj PID, Packet Identifier, opatřené vhodnou identifikační hlavičkou).

Tím vzniká tzv. Packetized Elementary Stream (PES), který již může být snadno slučován (tzv. multiplexován) s dalšími obdobnými proudy (audio, video), od dalších televizních a rozhlasových programů.

Paketizace

Již v této fázi se také přidávají datové proudy (ve formě PES), generované různými doprovodnými aplikacemi (například data představující obsah elektronického programový průvodce, data patřící doprovodným službám atd.), či představující obecná data, která nemusí nijak souviset s přenášenými TV programy. Díky tomu může DVB-T sloužit i jako obecný (univerzální) přenosový kanál pro přenos dat, s distribučním charakterem. Nezapomínejme ale, že v rámci standardu DVB-T je tento kanál pouze jednosměrný!

Do výsledného datového toku (multiplexu) se dále přidávají i nezbytná režijní data, identifikující složení celého multiplexu, význam jednotlivých složek, jejich vlastnosti atd. Pro zařízení na straně příjemce (set-top box, resp. iDTV) jsou tato data klíčem k opětovnému rozkladu celého souhrnného datového toku (multiplexu) a výběru požadovaného programu a/nebo služeb. Zmíněná režijní data mají podobu řady vzájemně provázaných tabulek, jejichž popis již překračuje rámec tohoto textu.

Celá právě popsaná soustava vstupů je sloučena (spojena, tzv. multiplexována) do jednoho souhrnného datového toku (multiplexu), který je již označován jako Transport Stream (transportní proud). Je tvořen pakety o velikosti 188 bajtů (užitečný náklad představuje 184 bajtů).

V současné době je v celé popisované části přenosového řetězce (tj. pro kompresi, paketizaci i výsledný transportní tok) využívána technologie MPEG-2. Do budoucna ale lze předpokládat využití novějších a dokonalejších technologií (MPEG-4 atd.).