Hlavní navigace

Elektřina a rozvody

Sdílet

Zařízení chytré domácnosti mají nezanedbatelné nároky na elektroinstalaci, které lze nejlépe uspokojit při výstavbě nebo rekonstrukci. Na oplátku ovšem technologie chytré domácnosti pomohou sledovat spotřebu elektrické energie a automaticky uspoří nezanedbatelné částky.

Chytrá domácnost je spojena s větším množstvím elektroniky, než je obvyklé pro běžnou domácnost. Je třeba počítat jak se zařízeními, která zajistí samotnou chytrou funkcionalitu domácnosti, tak se zařízeními, jež následně umožní plně požívat výhod chytré domácnosti. Je přitom běžné, že zařízení postupem času přibývá.

Obyvatelé chytré domácnosti totiž postupně objevují, jaké nové možnosti jim koncepce chytré domácnosti přináší, podle čehož si pak dokupují další moderní elektroniku. Často je také rozšiřován koncept chytré domácnosti i na další oblasti bydlení. Není výjimkou, že jakmile se již jednou někde osvědčil, tak je později žádán i v těch oblastech bydlení, kde byl původně vyhodnocen jako zbytečný.


Foto: Elko EP

Kompletní elektroinstalace chytré domácnosti musí počítat s větším počtem připojených zařízení a jejich energetickou náročností. Jelikož přebudování elektroinstalace není v žádném ohledu snadná záležitost, nevyplatí se promeškat příležitosti jako je samotná výstavba nebo rozsáhlejší rekonstrukce.

V rámci interiéru je třeba počítat s větším množstvím elektrických zásuvek. Mimochodem, když už se seká do zdí, není od věci instalovat pod omítku kabelové rozvody domácí počítačové sítě a ze zdí následně vyvést jen zásuvky obdobně jako u elektrických rozvodů. Odpadne tím pozdější pracné natahování a maskování kabelů po domácnosti.

Bezdrátové technologie sice vypadají atraktivně právě díky absenci jakýchkoliv kabelů, které by bylo nutné složitě v domácnosti maskovat nebo zasekávat do zdi, ale svou spolehlivostí propojení kabely nenahradí. Neplatí to jen o počítačové síti, ale i o dalších zařízeních nutných pro zajištění funkcionality chytré domácnosti.

I ta totiž často nabízejí volbu mezi bezdrátovým a kabelovým zapojením. Při výstavbě nebo rekonstrukci se vyplatí raději zvolit klasické kabely instalované ve zdi pod omítkou. Odpadnou tím možné komplikace spojené s užitím bezdrátových technologií, jako je například rušení signálu anebo jeho nedostatečný dosah.

Obecně by se bezdrátové technologie měly používat jen pro mobilní resp. přenositelná zařízení anebo dálkové ovládání těch stacionárních. Nicméně pro spojení dvou či více stacionárními zařízeními, která jsou napevno instalovaná nebo mají své stále místo, je vhodnější kabel.

Běžná elektroinstalace chytré domácnosti stačit nemusí 

Je ideální při výstavbě nebo rekonstrukci již mít rozmyšlené a vybrané řešení chytré domácnosti a podle něj se zařídit. Pozdější dodatečné stavební úpravy přechod na chytrou domácnost pouze zbytečně komplikují a prodražují. To platí i o elektroinstalaci, kterou je potřeba přizpůsobit potřebám chytré domácnosti, což není doménou každé elektrikářské firmy.

Základem je opravdu vysoký počet elektrických zásuvek. Elektroinstalace musí být koncipována na jejich reálné vytížení. Není moudré šetřit a spoléhat na přemíru různých prodlužovaček a rozboček, neřkuli jejich řetězení. To je bez nadsázky časovaná bomba, protože přináší výrazné riziko vzniku požáru nebo přinejmenším poškození elektroinstalace.

Příprava elektroinstalace pro chytrou domácnost ovšem není jen o počtu zásuvek a o jejím dostatečném dimenzování. Elektroinstalace, která se dnes stále běžně používá i u novostaveb a vyhovuje všem normám, často pořád není ideální pro potřeby chytré domácnosti. Je vhodné vhodné zvolit jiné kabely a obecně celé řešení infrastruktury.

Výhodu má ten, kdo si nechá chytrou domácnost vybudovat na klíč, kdy se jeden dodavatel postará jak o řešení chytré domácnosti, tak i o přípravu veškeré infrastruktury. Kdo ovšem volí jinou cestu a třeba kombinaci prvků chytré domácnosti od více dodavatelů, má samozřejmě situaci komplikovanější.

Je proto vhodné vybrat si pro vybudování nové elektroinstalace takovou firmu, která má s konceptem chytré domácnosti resp. moderního bydlení zkušenosti. V tomto případě není nad doporučení buď ze strany spokojeného zákazníka nebo rovnou ze strany místních dodavatelů řešení chytré domácnosti, od kterých jsou odebírány jednotlivé prvky chytré domácnosti, když už ne celé řešení na klíč.

Chytré automatické řízení spotřeby přináší úspory

I když se z předchozích odstavců může zdát, že chytrá domácnost je energeticky nenasytná, nemusí tomu tak být vždy. Není nutné si hned vyrábět vlastní elektřinu např. slunečními kolektory na střeše domku, aby chytrá domácnost nebyla černou dírou domácího rozpočtu. Chytré prvky totiž dokáží vykompenzovat vyšší spotřebu.

Tu lze díky moderním technologiím sledovat na displeji chytrého mobilu či tabletu, aniž by bylo nutné zasahovat do elektroměru. Samotné sledování ale úspory nepřináší. Ty přichází s inteligentním řízením zapínání a vypínání jednotlivé elektroniky. Není přitom nutné žádné odpojování napájecích kabelů. Chytrá domácnost přináší komfortnější a efektivnější řešení. 

Lze například využívat časovače, které odpojují televizor a další černou elektroniku v době, kdy nikdo není doma, takže i chod v pouhém pohotovostním režimu je plýtváním energií. Obdobně lze spravovat napájení všech domácích počítačů a jejich příslušenství. Ten, komu nevyhovuje řešení formou časového spínače / vypínače, má jiné možnosti.

Řízení napájení zařízení lze například propojit s bezpečnostním systémem, kdy jeho aktivace při odchodu všech členů domácnosti z domu automaticky vypne napájení spotřebičů, které nejsou potřeba, když nikdo právě není doma. Ještě vyspělejší úroveň řízení spotřeby pak přináší sledování příchodů a odchodů jednotlivých členů domácnosti.

Zde si nachází využití například bezkontaktní technologie NFC známá z platebních karet. Každý člen domácnosti může u sebe nosit NFC známku (jako přívěšek na klíče nebo náramek na ruce), díky které je rozpoznán snímačem u vchodových dveří jeho příchod či odchod. Řídicí systém chytré domácnosti pak na základě příchodu nebo odchodu konkrétní osoby může provádět přednastavené akce.

Z hlediska regulace spotřeby elektrické energie takovou akcí může být ovládání napájení zařízení, s nimiž daný člen domácnosti běžně pracuje. Při odchodu se vypnou, při příchodu zase zapnou. Není třeba však hned povolávat do akce nejmodernější technologie. Úspory přinesou i mnohem levnější a jednodušeji aplikovatelné pomůcky.

Například chytrý universální dálkový ovladač k televizoru může automaticky podle právě zvolené činnosti vypínat a zapínat aktuálně nepoužívaná zařízení. Třeba při sledování filmu z Blu-ray disku je zbytečné, aby běžel set-top-box pro příjem satelitní nebo kabelové televize. Chytrý universální dálkový ovladač jej tedy přepne alespoň do pohotovostního režimu, když už přímo nepřeruší jeho napájení.

S úsporou pomohou také tzv. ekologické přepěťové ochrany, které sledují odběr energie jednoho zařízení a při jeho přerušení nebo skokovém snížení (které signalizuje přechod do pohotovostního režimu) následně přeruší napájení ostatních připojených zařízení. Po zapnutí sledovaného spotřebiče pak napájení zase obnoví.

Například tedy při vypnutí počítače dojde automaticky k úplnému odstavení jeho příslušenství, které samo o sobě ničemu neslouží, ale přesto spotřebovává elektrickou energii, i když je počítač vypnutý. Může se zdát, že v mnohém může prvky chytré domácnosti od základních doplňků po vyspělá řešení nahradit sám obyvatel domácnosti.

Stačí, když manuálně odpojí nepoužívané přístroje od napájení nebo je alespoň sám přepne do pohotovostního režimu. Jenže zde se v praxi naráží na nedisciplinovanost, pohodlnost a zapomětlivost.  Navíc v dnešní uspěchané době nemusí být při odchodu z bytu či domu čas řešit, jestli nějaký spotřebič nesmyslně nespotřebovává energii.

Automatizace toto vše odbourává, takže i přes nepopiratelné pořizovací náklady dojde v konečném efektu k úspoře, která navíc nikoho neobtěžuje, takže tu není žádný demotivující element bránící v šetření. Nestane se totiž, že si člověk po pohodlném usazení k televizi vzpomene na vytažený kabel z elektrické zásuvky, kvůli kterému musí zase vstávat.

Kromě automatizace lze využívat i dálkové ovládání napájení: od prostých spínacích zásuvek s dálkovým ovladačem, který může zastoupit chytrý universální ovladač, po ty nejvyspělejší dálkové spínače ovladatelné v rámci místní počítačové sítě nebo dokonce přes Internet díky chytrému mobilu nebo tabletu.

Drahou elektroniku je třeba chránit

Nejen o ohni platí, že je dobrý sluha, ale zlý pán. O elektřině to platí rovněž a dost možná í dvojnásob. Moderní elektronika je citlivá na výkyvy napětí v elektrické síti a zejména osobní počítače pak na náhlé přerušení napájení za chodu. Jediná sekunda může způsobit desetitisícové škody.

Domoci se náhrady škody od dodavatele elektřiny je utopie a spoléhat se na pojištění domácnosti se nemusí vždy vyplatit. Při množství a ceně elektroniky, která se logicky v chytré domácnosti vyskytuje a kumuluje, by se nemělo zapomínat nejen na elektroinstalaci v bezvadném stavu, ale i na přepěťové ochrany.

Šetřit na nich nemá smysl. Jak z hlediska ignorování jejich potřeby, tak z hlediska nákupu těch nejlevnějších dostupných od tzv. bezejmenných výrobců za několik desítek korun. Dobré přepěťové ochrany navíc drahou a citlivou elektroniku nechrání jen před přepětím, které může doputovat přes elektrickou síť.

Mají též ochrany pro přepětí z anténního kabelu, telefonní zásuvky či počítačové sítě. Dále pak nabízejí pokročilé funkce jako je třeba výše zmíněné ekologické vypínání příslušenství po vypnutí hlavního spotřebiče (počítače, televizoru), případně dálkové ovládání, ukazatel aktuální spotřeby připojených zařízení a podobně.

Počítač nejlépe ochrání zdroj záložního napájení

K ochraně počítače je však vhodnější investovat více do záložního zdroje napájení UPS. Stolní počítače na rozdíl od těch přenosných nemají žádnou baterii, na kterou by mohly plynule přejít při přerušení dodávky elektřiny ze sítě. Od výpadku kvůli zpřetrhanému vedení za nepříznivého počasí po tzv. vyhozené pojistky kvůli vadné žárovce.

Pokud stolní počítač nenadále přijde o napájení za chodu, tak může přinejmenším dojít ke ztrátě neuložené práce. V horším případě může výpadek poškodit instalaci operačního systému a v tom nejhorším pak i různé komponenty od napájecího zdroje po pevný disk s uloženými daty. UPS všemu uvedenému předchází.

Má totiž baterii, která stolnímu počítači poskytne energii pro další chod i po odstávce dodávky energie z elektrické sítě. Kapacita resp. výdrž baterie se obvykle odráží v ceně záložního zdroje napájení. Levnější modely poskytují čas tak maximálně pro uložení rozdělané práce a bezpečné vypnutí počítače, což mohou provést plně automatizovaně.

Dražší modely ovšem nabízejí náročnějším uživatelům možnost nerušeně pracovat i při delším výpadku elektřiny v řádu několika desítek minut. Nejnáročnější uživatelé si dnes UPS pořizují i k televizorům, aby výpadek elektřiny v nejlepším nepokazil napínavý film nebo dramatické sportovní klání, případně nepřerušil naplánované nahrávání televizních pořadů.

Výrobci UPS se tomuto trendu přizpůsobují, takže na trh uvádějí modely vhodné pro využití bez nutnosti komunikace s počítačem, které se ovládají prostřednictvím několika tlačítek a displeje přímo na těle zdroje záložního napájení. Ten vždy zároveň slouží jako pokročilejší přepěťová ochrana, protože před „nekvalitní elektřinou“ dovede elektroniku ochránit krátkodobým přepnutím na zásoby energie v baterii.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).