Hlavní navigace

Strategie operátorů

Sdílet

Konkurence mezi operátory, kteří nabízí své služby skrze volbu operátora, je dnes již poměrně velká. Proto se lze setkat s různými strategiemi, kterými se operátoři snaží upoutat a získat zákazníka. Navíc se tyto strategie mění v i čase. Původně například převládaly nabídky na bázi individuální volby operátora (CS), což je dáno i dřívějším termínem zavedení této možnosti.

Dnes operátoři prosazují spíše variantu trvalé předvolby, která je z jejich pohledu zřejmě výnosnější (a zákazníka k nim „více poutá“). Původně také měli operátoři tendenci vynucovat si na zákaznících určitou „minimální měsíční konzumaci“ (minimální hovorné, resp. minimální částku k fakturaci každý měsíc). Dnes je to spíše jen výjimkou (např. eTel požaduje u své služby Easy Call Relax 230 minimální částku pro měsíční fakturaci 250 korun, a GTS 200 korun u služby GTS Volba Profi).

Konkrétní strategie jednotlivých operátorů se dnes liší spíše v následujících aspektech:

  • Operátor nabízí jen variantu CPS (trvalou předvolbu), jako například Aliatel, Contactel či eTel, zatímco ostatní nabízí obě varianty (buď jako dvě různé služby, nebo v rámci jedné služby). V případě nabízení obou variant bývají ceny většinou stejné – výjimkou je však Tele2, které u varianty CPS nabízí výrazně nižší hovorné.
  • Způsob tarifikace – někteří operátoři tarifikují hovory po celých minutách, jiní po vteřinách apod., a ještě další nabízí různé varianty téže služby s odlišnou tarifikací (jde např. o služby Contactel Duo Max, CDi a CDs, či o služby Bluetone Voice Economy s ceníkem Dynamic I a Dynamic II). Jak ukazují následující tabulky, rozdíly minutovém hovorném pak mohou být skutečně významné.
  • Nejkratší možný hovor – nabídky operátorů se liší také v tom, „od kdy“ začíná průběžná tarifikace (tj. jaký je nejkratší možný hovor, z pohledu zpoplatnění). Příkladem je tarifikace po celých minutách po první dvouminutě (která je naúčtována vždy celá), nebo po vteřině od první minuty.
  • Rozlišování hovorů ve vlastní síti – někteří operátoři (např. Aliatel, Contactel, Czech On Line, České radiokomunikace) nabízí nižší hovorné u volání v rámci vlastní sítě. Ostatní operátoři nerozlišují mezi vlastní a cizí sítí.
  • Rozlišování mezi místními a meziměstskými hovory – někteří operátoři (jako např. Contactel a Czech On Line) dnes již nerozlišují mezi místními a meziměstskými hovory, nebo tak činí v některých svých cenových programech. Další možnou variantou je zahrnout do místních hovorů i volání do některého konkrétního kraje (např. Contactel zpoplatňuje jako místní i hovory mezi Prahou a Středočeským krajem).
  • Zveřejnění ceníku: většina operátorů plně zveřejňuje detailní ceník všech variant nabízených služeb. Někteří ale zveřejňují ceník jen u služeb na bázi CS (zřejmě určených pro rezidenční zákazníky), a nikoli u služeb na bázi CPS (např. Czech On Line, GTS). Další nezveřejňují ceníky vůbec (resp. prezentují je jako individuální, a poskytují je přímo konkrétním zákazníkům na žádost).
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).