Hlavní navigace

Základní varianty

Sdílet

Dnes můžeme praktické využití IP telefonie rozdělit do několika základních variant:

  • Volání mezi uživateli počítačů, bez operátora – sem patří například přímé volání stylem „z počítače na počítač“, které si mohou realizovat uživatelé sami, bez toho aby k tomu potřebovali služby nějakého telekomunikačního operátora. Mohou však také využívat služeb určitého „prostředníka“, zejména pro potřeby navázání přímého hovoru – například služby vhodné databáze či adresářové služby, kde získají číslo (adresu) jiného účastníka, na kterého se pak již obrátí přímo. Uživatelé spolu typicky komunikují přes veřejný Internet, a za tuto svou komunikaci nikomu nic neplatí (přesněji: neplatí nic navíc k tomu, co platí za svůj přístup k Internetu jako takovému). Příkladem může být služba Skype, a celá plejáda možností, které mají v sobě zabudovány nejrůznější softwarové produkty (jako například ICQ od Mirabilis, NetMeeting od Microsoftu atd.).
  • Lacinější alternativa ke klasické telefonii – cílem této varianty je poskytovat hlasové služby (s voláním z a do klasické telefonní sítě), v podobě co nejbližší klasické telefonii, za co nejnižší cenu. Přitom se využívá toho, že část hovoru lze vést prostřednictvím Internetu, a teprve „co nejpozději“ jej převést do klasické telefonní sítě a skrze ni hovor zakončit (tzv. terminovat) u volaného účastníka. Příkladem tuzemský služeb tohoto typu jsou služby Fayn, Softphone, Wirphone, a pak také služba Dyad DigiPhone. Cílovou skupinou jsou spíše „menší“ subjekty, od jednotlivců a domácností až po malé a střední firmy.
  • „Více vybavená“ alternativa ke klasické telefonii – tato varianta neusiluje ani tak o co nejnižší cenu za hovorné, jako spíše o co nejširší repertoár možností, které nabídne svým uživatelům, s co největší pružností, schopností přizpůsobit se, s jednoduchostí ovládání, s možností provázání s nejrůznějšími elektronickými agendami (CRM apod.) – ale třeba také s možností plné virtualizace, kdy zákazník nemusí nic investovat (například do pořízení vlastní pobočkové ústředny), a platí jen za skutečné používání. Cílovou skupinou pro služby této varianty jsou především firmy, a to od největších až po střední a menší. Příkladem tuzemských služeb tohoto typu jsou služby Viphone a Contactel Forum. Jednou z jejich hlavních výhod je i to, že umožňují menším firmám „dosáhnout“ na řešení, která by jinak byla dostupná jen největším firemním zákazníkům.
  • „Technologické řešení“ – tato varianta spočívá v nasazení technologií pro přenos hlasu v páteřních sítích telekomunikačních operátorů, například pro výhodnější překlenutí větších vzdáleností (volání do zahraničí) apod. V ČR tuto možnost využívají jak mobilní operátoři, tak i operátoři pevných sítí – ale pro jejich zákazníky je to zcela transparentní (nevědí o tom a nepoznají to ani na kvalitě hovorů).

dalším textu se budeme podrobněji zabývat druhou variantou, ve smyslu výše uvedeného výčtu. Její atraktivnost podtrhuje současný nástup vysokorychlostního přístupu k Internetu (tzv. broadbandu), což dává šanci uživatelům Internetu s dostatečně kvalitní přípojkou nahradit své dosavadní pevné telefonní linky právě takovýmto řešením.