Hlavní navigace

Dálkový příjem

Sdílet

Pro dálkový příjem se používají výkonné antény, či anténní soustavy. Stejně jako u příjmu místního signálu i u dálkového je vhodnost použití určitého typu antény nebo anténní soustavy ještě více dána místními podmínkami. Dálkový příjem využívají nejen diváci, kterým jde o zachycení jednoho vzdáleného vysílače. Existují i lovci signálů, pro které je dálkový příjem mnoha vysílačů koníčkem.

Je třeba zmínit, že příjem pozemního vysílání na velkou vzdálenost (zpravidla nad 100 km) často není spolehlivý. Vzhledem k tomu, že se většinou úroveň přijímaných signálu pohybuje těsně nad hranicí, odkdy je dekódování digitální modulace možné, je DX příjem velmi závislý na podmínkách šíření rádiových vln. Mohou se objevovat úniky signálu, které se projevují pravidelnými výpadky příjmu, nebo může signál přechodně zeslábnout na nedostatečné hodnoty, což může sledování DVB-T úplně znemožnit. Také se mohou měnit parametry vysílání, například diagramy vysílačů. Investici do anténních sestav je tedy třeba důkladně zvážit.