Hlavní navigace

Rušení od aktivních zařízení (GSM, WiFi, apod.)

Sdílet

Nejčastější zdroje rušení

Nejčastěji se do blízkosti antén pro příjem rozhlasu a televize umisťují antény a zařízení pro bezdrátový internet v pásmech 2,4 GHz popř. 5 GHz. Při instalaci antény pro různá bezdrátová zařízení poblíž přijímacích antén pro televizi a rozhlas si musíme uvědomit, že anténa vedle příjmu signálu rovněž signál vysílá, a vzniká kolem ní silné elektromagnetické pole. Ideální je umístit tuto anténu s dostatečným odstupem od antén přijímacích takovým způsobem, aby její hlavní vyzařovací diagram nezasahoval antény pro televizi a rozhlas.

Vzhledem k vysokému útlumu koaxiálních kabelů ve vysokých pásmech se často umisťují i samotná zařízení (WiFi AP) přímo na střechu do blízkosti antény, a jsou napájena po LAN kabelu. Buď se jedná o tzv. zařízení „all in one“, která v jedné krabičce obsahují WiFi AP a panelovou anténu, nebo je zařízení umístěno vedle výkonné antény pro dané pásmo. Přestože v mnoha oblastech je bezdrátové spojení jedinou cestou k vysokorychlos­tnímu připojení k internetu, v žádném případě by se takto tato zařízení umisťovat neměla!

WiFi D-Link

Proč si na aktivní prvky dávat pozor?

Důvodů pro neumisťování aktivních komponent do blízkosti antén přijímacích je hned několik. Pokud je zařízení resp. anténa v bezprostředním okolí antény pro příjem televizi či rozhlasu, dochází samozřejmě k deformaci směrového diagramu oné antény, což je ale v tomto případě ten nejmenší problém. Mnohem větší komplikace způsobí rušení vyzařující z daného zařízení. Musíme si uvědomit, že zařízení je vlastně malý vysílač (v případě WiFi AP s prvky počítače) z jehož obvodů vychází nežádoucí vyzařování na různých frekvencích, nejčastěji pak v nižších oblastech kmitočtového spektra. Výrobci podobných přístrojů odrušení tohoto vyzařování příliš neřeší, aktivní komponenty často nemají ani plechový kryt, který by rušení alespoň částečně omezil. Je to dané zejména tím, že nežádoucí vyzařování je výrazně patrné pouze ve vzdálenosti pohybující se většinou v desítkách cm, v některých případech několik metrů. Když ovšem umístíme takovou komponentu nedaleko přijímacích antén, je jasné, že toto vyzařování negativně ovlivní příjem zejména slabších signálu na tyto antény.

Výrazné rušení v nižších kmitočtových pásem (většinou do 200 MHz) může vyzařovat i z přívodních LAN kabelů, pokud jsou nedostatečně stíněné. Pro vedení LAN sítě na střechu by se měly používat zásadně stíněné FTP kabely a nikoliv běžné nestíněné UTP kabely, pro vedení LAN sítě poblíž přijímacích antén je pak lepší použít i dvojitě stíněné SFTP kabely.

Proč se umisťování podobných zařízení poblíž antén vyvarovat je tedy nasnadě. Co se týče zařízení pro bezdrátový internet v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz, ta vyzařují šum a rušení ve velkém rozsahu kmitočtového spektra, ale nejvýrazněji se projevují na nižších frekvencích. Rušení vycházející z nich (a z přívodních LAN kabelů) tak způsobuje zvýšenou šumovou hladinu zejména v rozhlasovém pásmu VKV FM, kde v případě vzdálenosti zařízení (či LAN kabelu) do 50 cm od antény pro rozhlas vzroste šum až o desítky dB. To samozřejmě znemožní příjem slabších stanic a výrazně znehodnotí stereopříjem těch silnějších.

Rušení se ale může výrazně projevit i v televizním pásmu UHF. To mohou vedle WiFi AP a CDMA rušit i jiná zařízení, například to mohou být systémy pro zabezpečení domů pracující v oblasti nad 400 MHz.

Pozor na pokuty!

Je jasné, že v mnoha případech nelze realizovat umístění zařízení pro bezdrátový internet a dalších aktivních prvků na jiném místě, jestliže se ovšem nachází v blízkosti přijímacích antén, musíme počítat s výrazným rušením a degradací příjmu, zejména pak v pásmu rozhlasu. Když pak zařízení negativně ovlivňuje pouze náš příjem rozhlasu a televize, je samozřejmě na nás, zda se s tím smíříme či nikoliv. Musíme však pamatovat i na to, že špatně provedená zařízení pro bezdrátové připojení mohou rušit např. pásmo VKV FM na několik desítek metrů, a narušovat či znemožňovat tak příjem rozhlasu a televize jiným účastníkům. V tom případě riskujeme vysokou pokutu od Českého telekomunikačního úřadu, jestliže si na rušení někdo bude stěžovat!