Hlavní navigace

Prvky individuálních rozvodů

Sdílet

Rozbočovače

Rozbočovače slouží, jak je již z názvu patrno, k rozbočení signálu na více větví. Použijeme jej ve chvíli, kdy potřebujeme signál „rozdělit“, například pro více televizorů v domácnosti. Variant rozbočovačů je samozřejmě více, vedle nejčastější dvouvýstupové varianty existují typy s třemi, čtyřmi, šesti nebo více výstupy. Je důležité si uvědomit, že rozbočovač nám signál mírně utlumí. Pokud se jedná a rozbočení na dvě větve, útlum dosahuje 4 dB, u tří větví je to už 6,5 dB a s více výstupy roste i průchozí útlum. Pokud používáme anténní zesilovač, a napájíme ho od přijímače, musíme koupit takový rozbočovač, který je průchozí pro napájení. Existují i aktivní rozbočovače, které v sobě mají zabudovaný zesilovač, a výstupní signál tak není utlumený, ale naopak mírně zesílený, nejčastěji o 5–10 dB.

Anténní rozbočovač

Slučovače

Anténní slučovač

Na rozdíl od rozbočovačů, které jsou širokopásmové a pro slučování různých signálů nejsou použitelné, jsou slučovače laděné. Použijeme je, pokud chceme do rozvodu dostat signál z více antén či zdrojů. Sloučíme jimi například televizní pásmo UHF a rozhlasové VKV FM, či satelitní a televizní signál.

Variant je mnoho, existují jak pásmové, tak kanálové typy. Najdeme i laditelné kanálové slučovače, jejich nastavení ale není vhodné pro laiky a vyžaduje pomoc odborníka. Pásmové slučovače pak lze v opačném zapojení použít jako rozdělovače. Pokud používáme anténní zesilovač, opět je třeba dávat pozor na průchodnost slučovače pro napájení. Průchozí útlum slučovačů dosahuje většinou hodnot kolem 1 dB. U laditelných je to pak o něco více.

Kanálové a pásmové zádrže

Anténní kanálová zádrž

Pokud máme problémy s rušením od silného místního vysílače, nebo nám dělá problémy určitá část frekvenčního spektra, lze použít k eliminaci těchto problému kanálovou nebo pásmovou zádrž, která rušivý signál utlumí. Kanálové zádrže mají nejčastěji útlum 20–30 dB, pásmové podobně. Existují i výkonnější zádrže, například na potlačení rušení od datových sítí CDMA. Je nutné si uvědomit, že kanálová zádrž zeslabí i vedlejší kanály, pokud ji tedy použijeme pro kanál 26, oslabíme mírně i kanály 25 a 27.

Na podobném principu jako zádrže fungují i odlaďovače, ty ale mají užší rozsah, a lze jimi tak odladit například jen zvuk analogového vysílání nebo vedlejší kanál bez toho, abychom utlumili i kanál žádaný (například kanál 40 vs. 41). Odlaďovače mají útlum kolem 15 dB. Průchozí útlum signálu se u zádrží a odlaďovačů nejčastěji pohybuje mezi 1–2 dB, zádrže a odlaďovače jsou ve většině případů průchozí pro napájení.

Kanálové a pásmové propusti

Anténní kanálová propusť

Jestliže zádrž nám kanál či pásmo utlumila, propust dělá pravý opak – propouští jen žádané pásmo či kanál a zbytek pásma utlumí. Průchozí útlum je max. 1–2 dB u žádaného kanálu/pásma, ostatní kmitočty jsou utlumeny minimálně o 25–30 dB, hodnoty samozřejmě závisí na typu a kvalitě zvolené propusti. Pásmové propusti jsou buď naladěny pro určitý rozsah kmitočtů, jako je VKV FM nebo UHF, nebo existují takzvané dolní a horní propusti. Dolní propust utlumí vše nad udaný kmitočet, u horní propusti je to pak opačně, vše pod zadaným kmitočtem je utlumeno. Stejně jako zádrže a odlaďovače, i propusti jsou v naprosté většině případů průchozí pro napájení.

Útlumové články

Anténní útlumový článek

Může se nám stát, že signál na svorkách antény či na v rozvodu je příliš silný. V takovém případě použijeme tzv. útlumový článek. Ten funguje jako protipól zesilovače, signál jím utlumíme na potřebnou míru o hodnotu jednotek až desítek dB. Útlumové články se prodávají buď jako fixní, tedy s neměnným útlumem (např. 5 dB), nebo jako proměnné, kdy si signál zeslabíme dle potřeby o hodnotu v rozsahu zpravidla 0–20 dB.

Jak již bylo řečeno, útlumový článek použijeme ve chvíli, kdy je signál příliš silný. Buď v extrémních případech, například pokud bydlíme v bezprostředním okolí vysílače. Signál zde může být i z pasivní venkovní antény natolik silný, že jej náš přijímač nedokáže zpracovat, nebo se objevují problémy s příjmem, jako je kostičkování. Nebo v případě, kdy potřebujeme signál zesílit pásmovým zesilovačem (např. z důvodu extrémně dlouhého kabelu), ale zesilovač pracuje na hranici limitace a zahlcuje se. V tom případě signál před zesílením mírně utlumíme na takovou úroveň, která již problémy se zesilovačem nezpůsobuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).