Hlavní navigace

IPTV u dalších poskytovatelů

Sdílet

T-Systems PragoNet

Mezi společnosti, které již pilotní provoz IPTV zahájily a v nejbližší době také plánují spuštění komerčního provozu, patří společnost T-Systems PragoNet, a.s. Novou službu testují sami zákazníci, a v podstatě je tak dostupná všude tam, kde se nacházejí optické kabelové rozvody T-Systems PragoNetu.

Pro přenos IPTV (pod obchodním názvem ViaTV) je tedy využita stávající optická síť na bázi FTTH, jejímž prostřednictvím jsou uživatelům distribuovány další služby (přístup k vysokorychlos­tnímu Internetu pod značkou ViaGIA a internetová telefonie pod značkou ViaPhone). V současné době se optická síť omezuje na šest pražských lokalit, nově vybudovaných developerskou společností Central Group.

Pilotní provoz byl spuštěn 15. června letošního roku a uživatelé mají k dispozici programovou nabídku obsahující 20 televizních kanálů. Podle pana Zdeňka Lejska z oddělení komunikace společnosti T-Systems PragoNet však již nyní mohou zákazníci využívat plnohodnotnou službu. Komerční nabídka by se tedy měla lišit zejména v programové skladbě jednotlivých cenových tarifů.

Jedná se o tzv. komerční testovací provoz – čili na bázi standardní objednávky za standardních podmínek lze objednat a využívat standardní službu, ovšem zdarma a bez jakýchkoliv závazků. V průběhu testu se může měnit počet a skladba programů. Cílem testů je vyzkoušet všechny technické komponenty sítě a další mechanismy, aby ostrý provoz byl bez jakýchkoliv chyb, a to jak v technické, tak provozní části. Do testování se může zapojit kdokoliv, kdo má k dispozici přípojku řady viaGIA a televizor. Kromě těchto uživatelů má T-Systems PragoNet řadu kontraktovaných ‚friendly testerů‘ na všech lokalitách, dále probíhá nepřetržité testování a monitoring na klíčových místech sítě.

Ukončení zkušebního provozu je plánováno na 15. září a hned následující den by měla být k dispozici finální komerční nabídka, zahrnující tři programové balíčky. Basic, obsahující minimálně deset televizních kanálů, bude stát měsíčně 149 korun. Programově bohatší varianta Complet s minimálně 25 kanály přijde na 379 korun měsíčně a konečně balíček Prémium zahrnující programovou nabídku balíčku Complet obohacenou prémiovými filmovými kanály HBO, HBO2 bude ještě o 210 korun měsíčně dražší. Zřízení služby ViaTV bude zdarma, nicméně potenciální zákazník musí počítat s investicí do externího IP set-top-boxu, nutného pro příjem IPTV (za předpokladu, že váš televizní přijímač není vybaven interním IP set-top-boxem).

Služba ViaTV nevyžaduje nějaký specifický model IP set-top-boxu speciálně vyvinutý pro síť T-Systems PragoNet. Před zakoupením IP set-top-boxu je však nutné otestovat, zda je s danou službou kompatibilní. Sám poskytovatel služby ViaTV již otestoval ve své síti čtyři modely IP set-top-boxů od společnosti Amino a pro bezproblémový provoz v síti doporučil pouze jediný. Pro další testování jsou připraveny IP set-top-boxy od výrobců Amino a Kreatel. ViaTV bude vysílána ve standardním formátu MPEG-2, a tomuto kritériu tedy musí být přizpůsoben i výběr set-top-boxu.

Služby typu Video on Demand (VoD) či Pay-per-View se spuštěním komerční nabídky nabízeny nebudou. Podle pana Zdeňka Lejska, jejich nabídku T-Systems PragoNet samozřejmě plánuje, ale jejich zavádění bude postupné, aby si zákazníci dokázali na nové služby přivyknout.

Jdeme metodou postupných kroků tak, abychom zákazníka nezahltili příliš mnoha ‚novinkami‘, a neprováděli tak vlastně preselekci trhu na úzkou skupinu s vysoce nadprůměrnou orientací v digitálních technologiích.

Otázkou však je, zda bude pro potenciální zákazníky taková IPTV zajímavá. Pokud totiž nedostane zákazník nějaký bonus ve formě doplňkových služeb (VoD, Pay-per-View) či velmi výhodné ceny oproti jiným způsobům příjmu televizního vysílání, bude mít jen pramálo důvodů migrovat k IPTV. Na druhou stranu síť T-Systems PragoNet v novostavbách těží z toho, že v daných lokalitách nemá konkurenta, který by nabídl služby triple-play ve srovnatelné kvalitě. Je možné, že T-Systems PragoNet nemá v současné době obsah či technické vybavení pro provozování VoD či Pay-per-View a na nabídce těchto služeb teprve pracuje.

Potěšující informací je naopak podpora HDTV, což samozřejmě souvisí s dostatkem kapacity sítě, která je podstatně vyšší než například kapacita na místních smyčkách Telefóniky. HDTV obsah je tedy možné zařadit okamžitě. Pravděpodobně však zatím žádné HDTV programy k dispozici nebudou.

Další rozšiřování sítě T-Systems PragoNet bude podle Zdeňka Lejska souviset zejména s výstavbou nových bytových celků.

Máme zájem, aby se koncept FTTH, čili optické připojení nově stavěných bytových domů, stal standardem vyžadovaným zájemci o koupi bytu. Díky vynikající spolupráci s developerskou společností Central Group se nám daří přesvědčovat i ostatní velké developery o nezbytnosti tohoto kroku. V době, kdy trh s byty velmi expanduje, může být i tato výhoda konkrétního developera vnímána zájemcem o byt jako rozhodující. Rovněž ale intenzivně zkoumáme možnosti, jak řešit připojení i do starší zástavby.