Hlavní navigace

Nelineární služby, role middlewaru

Sdílet

Rozdíl mezi nimi je pak vlastně jen v pravidlech toho, jak smí konkrétní uživatelé přecházet mezi jednotlivými multicastovými skupinami (podle toho, co mají předplaceno).

Na stejném principu mohou být řešeny také služby charakteru PPV (Pay Per View), tedy možnost sledovat (na placené bázi) jednotlivé pořady, jako například fotbalové přenosy, s pevně daným vysílacím schématem (se stejným začátkem a průběhem v čase). Důvodem je to, že i zde je ke všem divákům dopravován stejný obsah ve stejném čase. Obecně by se to dalo vztáhnout na všechna tzv. lineární média, tedy vysílání, jehož obsah je stejný pro všechny příjemce a jeho vysílací schéma (včetně začátku vysílání) je dané vysílatelem a nikoli příjemcem.

Jinak je tomu ale se službami nelineárního charakteru, u kterých si o začátku, délce i obsahu rozhoduje každý uživatel do jisté míry sám (volbou času zahájení sledování, výběrem přehrávaného obsahu). Výsledkem je pak skutečně individuální datový stream, který je nutné přenést od zdroje až po koncového příjemce. Žádné sdílení datových toků a následné rozvětvování zde nemá smysl. Týká se to zejména služeb charakteru Video on Demand, stejně tak by se to ale mělo týkat i služeb charakteru „videa ze záznamu“ (realizovaného na straně poskytovatele).

nelinearni media

U všech těchto nelineárních služeb je pak poskytovatel motivován k tomu, aby své vybavení (hlavně servery generující videostreamy) umístil co možná nejblíže k přístupové síti, a tím vytvářel co možná nejmenší zátěž pro své páteřní sítě.

Role middlewaru

Zastavme se na závěr ještě u jedné významné komponenty celého řešení, kterou je tzv. middleware. Jde o softwarovou záležitost a lze si jej představit jako platformu či prostředí, ve kterém jsou realizovány všechny uživatelsky orientované funkce celého IPTV a vzájemně integrovány jeho dílčí služby. Je to něco podobného jako operační systém u počítače, který také zajišťuje jeho základní funkce a vytváří prostředí pro běh dalších specializovaných aplikací, které jsou již provozovány „nad ním“. V případě IPTV zajišťuje middleware takové základní funkce, jako je přepínání mezi programy či spouštění a ovládání dalších služeb (např. Videa on Demand). Bývá v něm také implementován elektronický programový průvodce (EPG) i různé základní uživatelsky orientované nabídky a služby.

Už z toho všeho ale vyplývá, že takovýto middleware musí být přítomen (implementován) i v koncovém set-top-boxu, který tudíž nemůže být jen tak ledajaký  – musí podporovat ten druh middlewaru, který používá provozovatel služby.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).