Hlavní navigace

IPTV u španělské Telefóniky - pay per view, video on demand

Sdílet

PPV (Pay Per View)

Připomeňme si, že služby PPV spočívají v možnosti sledovat konkrétní pořady za úplatu. Nejde o celé placené programy, resp. kanály placené na pravidelné měsíční bázi a obvykle zařazované do různých rozšířených nabídek (jako např. HBO apod.). Zde se skutečně platí za zhlédnutí každého jednotlivého pořadu, kterým je v případě Imagenia typicky fotbalový přenos.

Navíc, a to je další podstatný rys této služby, doba vysílání jednotlivých (placených) pořadů je pevně dána poskytovatelem této služby. V případě fotbalových zápasů to odpovídá době jejich konání (v případě přímých přenosů), ale může jít i o vysílání ze záznamu, jehož začátek také určuje vysílatel. Nejde tedy o služby charakteru „On Demand“ (na žádost), v rámci kterých si začátek určuje příjemce.

U španělského Imagenia se služby PPV, kvůli jejich zaměření na fotbalové zápasy, jmenují příznačně: Tribuna. Nabídku v rámci takovéto „fotbalové tribuny“ ukazuje následující obrázek. Na něm divák najde nejen výčet nabízených přenosů, ale také možnost získat o každém z nich podrobnější informace a dozvědět se cenu za možnost jeho zhlédnutí.

Imagenio9

Nabídka pořadů PPV

Například v květnu 2006 byla standardní cena jednotlivého zápasu místní fotbalové ligy v přímém přenosu 12 € (v rámci promo akce do konce letošní ligy jen 8 €). Tentýž zápas ze záznamu pak stál 8 € (promo cena 4 €). Předplatné na pět zápasů (kromě finále poháru) přišlo na 25 €. Viz následující obrázky.

Imagenio10 cena Imagenio11 cena

Ceny pořadů v rámci PPV

V rámci uživatelského rozhraní samozřejmě nemůže chybět možnost „zakoupení“ zvoleného pořadu (resp. zakoupení práva jej zhlédnout). Zde se může platit buď jednotlivě, za každý pořad jako takový, nebo na bázi předplatného, kdy uživatel nejprve zaplatí předplatné na několik zápasů, a pak je může čerpat. Při samotné koupi pak stačí správně zadat číselný PIN, jehož správným zadáním uživatel potvrzuje koupi. Pokud má uživatel v tuto chvíli nějaké dosud nevyčerpané předplatné, je pořad zaplacen z něj. Jinak se o příslušnou částku za jednotlivý pořad navýší měsíční účet daného uživatele, který mu posílá jeho poskytovatel.

Imagenio12

Zadání PINu (skrze dálkový ovladač)

Pokud proces proběhne správně (je zadán správný PIN), je koupě pořadu potvrzena a uživatel se ještě jednou dozví, kdy může zakoupený pořad sledovat – a také na jakém kanále.

Imagenio13

Informace o zakoupeném pořadu

Uživatel samozřejmě má možnost si kdykoli vypsat již zakoupené (a dosud neodvysílané) pořady.

Imagenio14

Přehled zakoupených pořadů PPV

Video na žádost

Pojďme nyní k další kategorii služeb, a to ke službám nelineárního charakteru. Tedy ke službám, které nemají předem dané (vysílatelem určené) vysílací schéma, ale o jejichž výběru a spuštění si rozhodují koncoví uživatelé sami. A jelikož jde povětšinou o služby spočívající v poskytnutí obsahu ve formě videa, jsou tyto služby známější spíše jako „video na žádost“ (VoD, Video on Demand).

Španělské Imagenio nabízí takovéto služby v sekci nazvané „videoclub“, a to v následujícím členění:

  • filmy (Cine),
  • zprávy, aktuality, reportáže (Noticias),
  • hudba – audioklipy, videoklipy, záznamy koncertů apod. (Musica),
  • televizní seriály (Series),
  • dokumenty (Documentales).

Tomu je pak uzpůsobeno i hlavní menu celé sekce „videclub“, které vidíte na následujícím obrázku.

Imagenio15

Struktura nabídky v sekci „videoclub“

V každé z dílčích sekcí je pak možné nalézt konkrétní nabídku, v různém členění. Například u filmů si můžete vybírat mezi dvacítkou doporučených titulů, mezi novinkami (premiérovými tituly), španělskými novinkami, ostatními filmy, ale také mezi filmy pouze pro dospělé.

Imagenio16

Hlavní členění nabídky filmů

Vybírat mezi nabízenými tituly v nabídce lze buď jednoduchým listováním, nebo podle abecedního uspořádání či podle žánrů.

Imagenio17

Nabídka premiérových titulů (novinek)

Imagenio18

Nabídka novinek podle abecedy

Pokud už si uživatel nějaký film vybere, má možnost se o něm dozvědět detailnější informace, viz následující obrázek: o jaký jde žánr, kde byl film natočen, v jakém roce atd.

Imagenio19

Informace o konkrétním titulu

Dále má uživatel možnost vydat se z této stránky – volbou barevných tlačítek na svém dálkovém ovladači – na stránku informující o ceně dotyčného titulu (zelené „precios“), zhlédnout případný trailer (žlutá) a také i eventuální další doplňky a bonusy (přes modré tlačítko „DVD“).

Tuto poslední možnost má ale jen v případě, kdy už si dotyčný titul zakoupil, přesněji když už si zaplatil práva na jeho zhlédnutí. To může učinit skrze červené tlačítko („comprar“).

Aktuální ceny se pohybují na úrovni 3 € za novinku (premiérový film), 1,5 € za ostatní („starší“) filmy a 5 € za filmy pouze pro dospělé. Vždy jde o cenu „za 24 hodin“, během kterých si uživatel může přehrát zakoupený titul, kolikrát chce, resp. stihne.

Inzerována je nabídka cca 300 titulů, což odpovídá tomu, co je avizováno i pro chystanou českou službu a její Videotéku. Pokud vás zajímá konkrétní výčet nabízených titulů, najdete jej i na Internetu.

Pokud jde o možnosti placení, ty jsou v zásadě stejné jako u služeb typu Pay Per View: buď z dříve pořízeného předplatného, nebo přes telefonní účet, přidáním příslušné částky. Stejné je i potvrzování objednávky skrze zadání správného nákupního PINu. Rozdíl je pouze u filmů pro dospělé, kde musí být zadán také „rodičovský PIN“, který by měl blokovat přístup dětí (a který nastavují rodiče).

Když už si uživatel nějaký film (či jiný videoobsah) na 24 hodin zaplatil, může si jej přehrávat stylem, který připomíná přehrávání z běžné videokazety a přehrávače: může přehrávání všelijak zastavovat, posouvat dopředu či dozadu atd. K dispozici má virtuální přehrávač, jehož ovládání vidíte ve spodní části následujícího obrázku

Imagenio20

Přehrávač videa na žádost

U některých filmů má uživatel po jejich zakoupení k dispozici ještě další obsah, obdobný tomu, co bývá k dispozici na DVD verzích příslušných titulů. Konkrétní možnosti a nabídka se ale liší titul od titulu. Někde jde například o možnost zvolit si jazykovou verzi titulků, jinde o možnost volby konkrétních sekvencí (scén), jako na následujícím obrázku.

Imagenio21

Příklad výběru scén u filmového titulu

Jak jsme si ale již uvedli výše, součástí „videoclubu“ (nabídky nelineárních služeb, resp. služeb obsahu na žádost) nejsou zdaleka jen filmy. Patří sem i audio a videoklipy různých žánrů, videodokumenty či zpravodajské relace a nechybí ani konečné i nekonečné televizní seriály. Jsou poskytovány za úplatu, která může mít dvě základní formy: za každý jednotlivý „kus“, obvykle s možností neomezeného přehrávání po dobu 24 hodin (stejně jako u filmů), nebo na bázi měsíčního předplatného.

Imagenio22

Nabídka zpravodajských relací

Varianta měsíčního předplatného se uplatňuje například u zpráv, resp. zpravodajských relací, které přijdou na 2 € měsíčně. Jen pro srovnání: v ČR nabízí tři celoplošné televizní stanice své zpravodajské relace na Internetu zcela zdarma, v přehledných archivech (a nejen své zprávy, ale i řadu dalších programů z vlastní produkce, ke kterým vlastní veškerá práva).

Imagenio23

Příklad nabídky zpravodajských relací

Na bázi měsíčního předplatného (ve výši 3 €) je řešena také nabídka dokumentárních pořadů z různých oblastí – historie, vědy, přírody, o cestování atd. Celkem by tato nabídka měla čítat na 200 titulů a její obsah si lze prohlédnout i na Internetu.

Kombinace obou variant zpoplatnění se používá u nabídky televizních seriálů. Na principu „za každý kus na 24 hodin“, a to 1,99 € za díl, jsou k dispozici dosud neodvysílané díly (týden před svým uvedením na obrazovce), zatímco starší díly jsou dostupné v rámci měsíčního předplatného (4 €).

Pokud jde o hudbu „na žádost“, ta je nabízena ve třech variantách:

  • audioklipy (služba MiRadio),
  • videoklipy (VideoClips),
  • (video)záznamy koncertů (Conciertos).
Imagenio24

Nabídka hudby na žádost

U prvních dvou variant, kde jde o kratší celky (jednu skladbu, buď jen v audio podobě, nebo i s obrazem), je dostupné jen měsíční předplatné bez omezení počtu přehrání a titulů – ve výši 2 € za audioklipy, 3 € za videoklipy a 4,5 € za obě služby dohromady. V rámci služby Imagenio přitom uživatelé mohou vyhledávat v nabídce cca 40.000 audioklipů a videoklipů pomocí různých druhů vyhledávání (podle interpretů, podle žánrů atd.) a také si vytvářet vlastní seznamy oblíbených skladeb (playlisty) a ty si pak přehrávat.

U poslední varianty, videozáznamů celých koncertů, je používán pouze model zpoplatnění „za kus“, obvykle ve výši 3 € za možnost shlédnutí jednoho koncertu (po 24 hodin). Seznam nabízených titulů (koncertů) si můžete projít na Internetu.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).